O firmie2014-03-06  
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. po wielu zmianach organizacyjno-strukturalnych funkcjonuje od 1976 roku. 

W obecnej formie działa w wyniku przekształceń Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach 
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Właścicielem spółki jest Gmina Rakoniewice. 

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Rakoniewice. prowadzimy obsługę komunalną mieszkańców gminy w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków zbiórki 
i składowania odpadów komunalnych stałych, płynnych. Świadczymy również usługi utrzymywania zieleni miejskiej, czystości ulic, transportu osób 
i zarządzania nieruchomościami.

Dążymy do zbudowania wizerunku firmy dobrze zarządzającej i efektywnej. Najważniejszym celem spółki jest świadczenie usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i korzystania z jego zasobów.

Dane identyfikacyjne Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

NIP:788-000-95-04, REGON: 301032091, KRS: 0000322432
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 4.750.00,00 zł