Oferta2014-03-06  
Oferowane usługi

  wodno-kanalizacyjna 

 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
- konserwacja, remonty oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
- budowa nowych przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 usług komunalnych 

  
- wywóz nieczystości płynnych 
- utrzymanie czystości ulic 
- utrzymanie zieleni miejskiej 
- remont cząstowych dróg 
- usuwanie skutków zimy 
- transport osób (przewozy szkolne)

 

 zarządznie nieruchomościami  - lokale mieszkalne i użytkowe  

- obiekty sportowe: STADION i ORLIK 
- hala widowiskowo - sportowa