Nowe taryfy

Od dnia 20.05.2021r będą obowiązywały nowe taryfy.

pobierz plik

Taryfa

pobierz plik

Decyzja

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 20.05.2021r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rakoniewice na okres 3 lat zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Decyzja PO.RZT.70.189.2021/D/PH