Stawki za usługi Domu Pogrzebowego

Wysokość opłat za usługi realizowane przez dom pogrzebowy od 1 czerwca 2019r.

pobierz plik

Zarządzenie