Stawki za usługi Domu Pogrzebowego

Wysokość opłat za usługi realizowane przez dom pogrzebowy od 1 lipca 2022 r.

pobierz plik

Zarządzenie