Stawki za wywóz nieczystości płynnych

Stawki obowiązujące od 01.01.2022 r.

pobierz plik

Zarządzenie