Stawki za wywóz nieczystości płynnych

Stawki obowiązujące od 01 lipca 2022 r.

pobierz plik

Zarządzenie