Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. oferuje usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości posiadający wyżej wymienione zbiorniki są zobowiązani do zawarcia umowy na ich opróżnianie oraz posiadania dowodów zapłaty za tę usługę.

Zlecenia wywozu przyjmowane są pod numerem: 61 444 11 68 wew. 5.
Zawieraniem umów na wywóz nieczystości zajmuje się: p. Beata Korsak, tel. 504 005 353 oraz p. Patrycja Zimoch, tel. 500 182 168.