Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

Numery Awaryjne

+48 697 483 400

wodociągi, oczyszczalnia ścieków

Odbiór Nieczystości Płynnych

+48 61 444 11 68 wew. 5

Zgłaszanie odbioru

Dane adresowe:

Osiedle Drzymały 25
62-067 Rakoniewice

Dane kontaktowe:

tel./fax +48 061 444 11 68 e-mail: biuro@zukrakoniewice.pl

Godziny pracy biura:

poniedziałek: 8:00 - 16:00  wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Dane rejestrowe

NIP:788-000-95-04,  REGON: 301032091,  KRS: 0000322432 - Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 14 032 000 zł