Zakończenie rozbudowy sieci wodociągowej w Goździnie

W dniach od 7 lipca do 22 lipca br. trwała rozbudowa sieci wodociągowej w Goździnie. Rozbudowano łącznie 393 metrów sieci wodociągowej, przy działkach 41/1, 25, 29/13. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie podłączenie do sieci nowych budynków.