Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych

Dofinansowanie

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.02.01.01-30-0034/20 pn. „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych, dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.
Cel projektu: rozszerzenie zakresu spraw, które klienci i osoby przebywające poza terenem zamieszkania będą mogli załatwić przez narzędzia IT oraz wdrażanie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych o najwyższych poziomach zaawansowania.
Planowane efekty: zakup i wdrożenie elektronicznych usług, systemów informatycznych: portalu eusług (eBok), aplikacji mobilnej, eGIS, podsystemu telemetrii, niezbędnych sprzętów informatycznych wraz z wdrożeniem i integracjami.
Wartość projektu: 4 346 050,04 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 223 390,24 zł.
Wartość części Partner 3: 1 320 787,54 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 916 732,18 zł.