Zakład Usług Komunalnych

Wodno - Kanalizacyjna

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
 • konserwacja, remonty oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
 • budowa nowych przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych

Usługi Komunalne

 • wywóz nieczystości płynnych 
 • utrzymanie czystości ulic 
 • utrzymanie zieleni miejskiej 
 • remont cząstowych dróg 
 • usuwanie skutków zimy 
 • transport osób (przewozy szkolne)

Zarządzanie nieruchomościami

Lokale mieszkalne i użytkowe

 • obiekty sportowe: STADION i ORLIK 
 • hala widowiskowo - sportowa
 • dom pogrzebowy