Zakład Usług Komunalnych

Wodno - Kanalizacyjna

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
  • konserwacja, remonty oraz wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
  • budowa nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Usługi Komunalne

  • wywóz nieczystości płynnych 
  • utrzymanie czystości ulic 
  • utrzymanie zieleni miejskiej 
  • remont cząstkowy dróg 
  • usuwanie skutków zimy 
  • transport osób (przewozy szkolne)

Zarządzanie nieruchomościami

Lokale mieszkalne i użytkowe

  • obiekty sportowe: STADION i ORLIK 
  • hala widowiskowo - sportowa
  • dom pogrzebowy