Podpisanie umowy na wykonanie robót geologicznych

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. informuje, że dnia 07.10.2022r. została podpisana umowa na wykonanie robót geologicznych związanych z wykonaniem zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1C na ujęciu wód podziemnych w m. Rakoniewice. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.