Podawanie stanu podlicznika

(dotyczy lokali w których zamontowano tzw. liczniki radiowe)

Informujemy, że istnieje możliwość podawania stanu podlicznika wody pod nr. telefonu: 606–121–682 lub pod adresem e-mail: bkorsak@zukrakoniewice.pl w terminie do 15 dnia miesiąca oraz 31 dnia w październiku i listopadzie 2022 roku.

Nie podanie informacji skutkować będzie naliczeniem opłaty za ściek, w stosunku do całej zużytej wody, bez możliwości korygowania faktury w danym miesiącu.

Od 1 grudnia 2022 roku, stan podlicznika, wprowadzać będzie można wyłącznie za pomocą elektronicznego biura obsługi klienta (ebok) który znajdować się będzie na stronie www.zukrakoniewice.pl, zakładka E-usługi.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.