Szambo do kontroli

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy mieszkańcom gminy Rakoniewice posiadającym zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Rakoniewic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości (faktury, rachunki).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

W Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. zawieraniem ww. umów zajmuje się p. Beata Korsak oraz p. Małgorzata Barczewska.