Pierwszych 100 ebokowiczów z nami      

Od listopada ubiegłego roku każdy klient Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach może korzystać z elektronicznego biura obsługi klienta (eBok). W naszym systemie zarejestrowało się już pierwszych 100 klientów! Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszej najnowszej usługi.

Ebok, to możliwość, m.in.:
– podawania stanu licznika i podlicznika,
– bieżącego podglądu otrzymanych faktur,
– otrzymania powiadomienia o wystawieniu nowej faktury,
– śledzenia historii płatności i zużycia wody,
– bezpłatnego regulowania faktur.