Zakończenie inwestycji pn.: ” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach”

13 grudnia 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach.

Projekt pn. : ” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach” jest współfinansowany z Funduszu Europejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy głównego wykonawcy PTB Nickel Sp. z o. o. , pomimo napotkanych trudności udało się pomyślnie zakończyć inwestycję i w połowie listopada oddać obiekt do użytkowania.

Nowa oczyszczalnia zapewnia  wysoki poziom świadczenia usług oraz gwarantuje prawidłowe utrzymanie parametrów ścieków.  

Zapraszamy 20 stycznia 2019 roku w godzinach 12.00-15.00 do zwiedzania obiektu.