Zakończenie rozbudowy sieci wodociągowej w Rakoniewice Wieś

Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w Rakoniewice Wieś przy ul. Łąckiej dz. nr 393/2. Rozbudowano łącznie około 700 m sieci, co pozwoli podłączyć do sieci nowe budynki.