Rozbudowa sieci wodociągowej

Trwa rozbudowa sieci wodociągowej Ø 110 PVC w miejscowości Drzymałowo dz. 352/7, 361/11 o długości około 340 mb.