E-usługi – spotkanie informacyjne

Dofinansowanie

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. zaprasza na spotkanie które odbędzie się 9 listopada 2022 r. od godziny 12.15 w sali sesyjnej Rady Miejskiej Rakoniewic (Osiedle Parkowe 1, Rakoniewice).

Na spotkaniu, m.in., przedstawiona zostanie możliwość korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta, efaktur oraz innych usług realizowanych elektronicznie przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.  


Spotkanie jest realizowane w ramach projektu nr RPWP.02.01.01-30-0034/20 pn. „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych, dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.